Michalkiewicz: Wybory potwierdziły zabetonowanie sceny politycznej

Stanisław Michalkiewicz
Stanisław Michalkiewicz

Zapraszamy serdecznie do subskrybowania oficjalnego kanału Pana Stanisława Michalkiewicza

5 dni temu
prawy85
prawy85

"...pochodził z porządnej esbeckiej rodziny..." :D

5 dni temu
Janusz Piwo
Janusz Piwo

Nieważne, czy PIS, czy PO WYGRYWA. Zawsze i tak wygrywają żydzi z sierżantem DANIELSEM.

5 dni temu
oporopowrotnik
oporopowrotnik

Bydło sędziowskie wzięło odprawy i nie chcą oddać chociaż wracają do wykonywania zawodu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 dni temu
Mela
Mela

Scena nie zabetonowana ale połowa Polaków nie chadza na wybory i porządni nie startują i ludzie patrzą na sondaże czyli manipulatory. Poza tym wyborca wybiera na OBRAZ I PODOBIENSTWO SWOJE,naród musi się nawrócic.

6 dni temu
Polish issues
Polish issues

UKRAINA: W KOŁOMYI ZNISZCZONO KRZYŻE NA POLSKIM CMENTARZU 7 listopada 2018 18:19/w Informacje, Świat  Radio Maryja Nieznani sprawcy zniszczyli krzyże na cmentarzu w Kołomyi na zachodniej Ukrainie, gdzie pochowani są polscy jeńcy z wojny polsko-ukraińskiej w 1918 roku – poinformowała w środę PAP prezes Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi Stanisława Kołusenko. „27 października na cmentarzu zostało ustawionych 200 nowych krzyży, które zostały także wówczas poświęcone. W nocy z niedzieli na poniedziałek 95 z nich zostało zniszczonych: ktoś poprzewracał je i porozbijał. Zawiadomiliśmy o tym policję i Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy” – powiedziała w rozmowie telefonicznej.

6 dni temu
Jacek Lewandowski2
Jacek Lewandowski2

https://www.youtube.com/watch?v=4R886RGEoIY

6 dni temu
PROMUJCIE PROGRAM WIEDZY SPOŁECZNEJ K.KARONIA
PROMUJCIE PROGRAM WIEDZY SPOŁECZNEJ K.KARONIA

PIS to dzieci we mgle, albo nawet gorzej:(.

6 dni temu
Piotr Maślanka
Piotr Maślanka

trudno sie zgodzic z teza o wypieraniu przez pis psl z malych miasteczek , pan michalkiewicz skad takie dane posiadl?

6 dni temu
Maksi Kaaz
Maksi Kaaz

Nie powstanie Naröd teraz i pogoni zdrajcöw,to juz nigdy sie z kolan nie podniesie.Obecny pasoZYDowski nieRzad tylko dobija resztki dumy,patriotyzmu i narodowo$ci w Polakach.

6 dni temu
TOMASUS MAGNUS
TOMASUS MAGNUS

Też mi odkrycie niejakiego Stanisława "oplatacza oczywistych oczywistości" Michalkiewicza "Wybory potwierdziły zabetonowanie sceny politycznej" DOPRAWDY panie Michalkiewicz?! Przy obecnej ordynacji i Komuszej "konstytucji" Kwacha nie może być inaczej .Jedni oszuści PiS-dusie zastępują innych oszustów POpaprańców i na odwrót +/- Kukizy,PSL-e,SLD,pali czy nie pali tych kotów i inne dziadostwo i tałatajstwo.OPCJA ZEROWA I WSZYSCY WON.Pogonić batem te wieprze od koryta.

6 dni temu
Lech Wielki
Lech Wielki

Tylko przywrócenie kary śmierci w Polsce i jej wykonywanie na zdrajcach przez patriotycznych sędziów może nam przywrócić niepodległość i dostęp do broni palnej dla zdrowych na umyśle i nie skazanych WOLNYCH POLAKACH !!!

6 dni temu
wchu jutomam
wchu jutomam

jak wyzej

6 dni temu
Wojciech Gomolinski
Wojciech Gomolinski

Przede wszystkim wybory potwierdziły, że, parafrazując klasyka, narodowych polskich idiotów trzeba "jebać, ruchać i na nich zarabiać, bo to banda polskich kurwów nieudaczników,. Nie warto na nich nawet ryja szczępić, nie warto dla nich robić NIC".

6 dni temu
Wiedzon
Wiedzon

Projekt ustawy ANTYABORCYJNEJ w skrócie ABORCYJNEJ Aborcja 1. Osoba która zaszła w ciążę jednak nie chce urodzić dziecka , nosi się z zamiarem dokonania aborcji. 2. Każda kobieta która stwierdziła że jest w ciąży, w szczególności dotyczy to nastolatek do 18 roku życia , a nie chce urodzić dziecka i nosi się z zamiarem aborcji otrzyma od Państwa Polskiego za pośrednictwem odpowiednich organów ofertę finansowej rekompensaty, dostosowana do aktualnych realiów gospodarczych i ekonomicznych. 3. Kobieta zobowiązuje się do przestrzegania w okresie ciąży właściwej diety i trybu życia nienarażającego na utratę czy uszkodzenie życia płodowego dziecka. W szczególności do nienadużywania lub całkowitej abstynencji alkoholu. Całkowita abstynencja i nieużywanie środków narkotykowych – określonych prawnie , oraz innych środków odurzających nie ujętych prawnie , nieużywanie środków farmakologicznych. Wyjątkiem stosowania jakichkolwiek medykamentów jest decyzja lekarza prowadzącego ciążę . 4. Jeżeli wyrazi zgodę, w formie pisemnej i z akceptacją Sądu Polskiego, kobieta nie musi ujawniać ojca dziecka, jednak może dane ojca zabezpieczyć a aktach Sądowych z klauzulą tajności i prawem ujawnienia danych ,dziecku w chwili osiągnięcia 18 roku życia lub wydłużonym okresem do maksymalnie 21 roku życia. 4.a. W przypadku wątpliwości co do ojcostwa, może umieścić dane kilku mężczyzn w aktach sądowych j/w. 5. Po wyrażeniu zgody od tej chwili, za prawidłowy przebieg i monitorowanie ciąży odpowiada skarb państwa . 6. Gratyfikacja finansowa, zwana dalej rekompensatą lub inna formą – terminologii, nie może być mniejsza niż 4 krotność średniej krajowej w danym roku kalendarzowym urodzenia dziecka . Wysokość może być zwiększona stosownie do aktualnej sytuacji gospodarczej państwa. 7. Kobieta tarci prawa macierzyńskie w stosunku do urodzonego dziecka, po upływie 60 dni od chwili – dnia , porodu bez jej osobistej zgody i fizycznym udziale. 7.a. Po terminie 60 dni od chwili porodu, kobieta traci prawa odwołania się od decyzji Sądu utraty praw j/w. 8. Kobieta – matka ma prawo odmówić utraty praw rodzicielskich do 60 dnia życia dziecka, może je zabrać . 9. Kobieta matka nie musi w żadnej instytucji Państwowej czy społecznej, uzasadniać swojej decyzji. 10. Gratyfikacja pieniężna wypłacana jest po upływie 1 – jednego roku i jednego dnia od chwili urodzenia dziecka. 11. Wypłacane środki podjąć może jedynie matka dziecka lub z upoważnienia matki Sąd RP. 12. Kobieta nie może wyznaczyć żadnych osób trzecich czy osób bliskich do podjęcia środków z tytułu zawartej umowy z RP. 13. Kobieta może upoważnić Sąd RP do zabezpieczenia środków, w okolicznościach braku możliwości fizycznego stawienia się po odbiór środków. 14. Wypłacone środki nie mogą być przelane na żadne konto nawet wskazane przez kobietę. Przelew środków może nastąpić tylko w obecności uprawnionej matki dziecka bez udziału osób trzecich. 14.a. Kobieta otrzyma pełną sumę ratyfikacji nawet w przypadku urodzenia martwego dziecka tylko w przypadku przekroczenia 7 miesiąca ciąży, w okresie j/w. 14.b. Kobieta otrzyma ułamkową część gratyfikacji w przypadku poronienia nie spowodowanego czynnikami zewnętrznymi, nie dotyczy zdarzeń losowych – np. wypadek. Kwotę ustali Sad RP 14.c. Nieletniej a w kreślonych sytuacjach osobie pełnoletniej Sąd może zabezpieczyć miejsce pobytu po upływie 5 miesiąca ciąży lub wcześniej we współpracy z wskazanymi stowarzyszeniami. Koszty pobytu matki ciężarnej pokrywa Skarb państwa, ustalając stawkę dzienną. Nie wyklucza to dofinansowania z innych źródeł za zgodą zainteresowane kobiety. Prawa osób najbliższych kobiety w ciąży 15. Sąd osobie nieletniej do 18 roku życia może, zalecić przekazanie praw macierzyńskich i pełnych praw rodzicielskich osobom najbliższym . 16. Takie same prawa jak w pkt. 15., posiada matka pełnoletnia. 17. Osoby wskazane jak w pkt.15., z chwilą narodzin dziecka stają się pełnoprawnymi prawnymi opiekunami dziecka i mają prawo do terminologii MATKA – OJCIEC. Z wyjątkiem pkt. nr 8, . 18.W pierwszej kolejności w/w prawa mogą otrzymać matka i ojciec nieletniej. 19.Następnie dziadkowie nieletniej o ile stan zdrowia ich nie koliduje z prawidłową opieką nad niemowlęciem . 20. Dorosłe rodzeństwo nieletniej, ze wskazaniem pełnych rodzin tj. aktualnego związku małżeńskiego danych osób, ewentualny spór wynikły np. z tytułu kilku deklaracji przyjęcia dziecka rozstrzyga Sąd RP. 21. Rodzina dalsza tj. tzw. wujostwo i stryjostwo nieletniej. 22. W przypadku braku w/w możliwości nieletnia- pełnoletnia może sama wskazać daną rodzinę - obcą pokrewieństwem, której chce powierzyć opiekę i wychowanie dziecka . W tym przypadku decyduje Sąd RP. 23. Kobiecie po podjęciu środków finansowych, zgodnie z umową, proponuje się podstawowe badania medyczne za jej zgodą, koszty pokrywa skarb państwa RP. 24. Kobieta która zadeklarowała się przekazać dziecko na rzecz Skarbu Państwa , traci prawo do uzyskania aktualnych danych dziecka, tj. imienia , nazwiska, miejsca pobytu, miejsca zameldowania , danych osób posiadających prawa rodzicielskie j/w, aktualnego czy też nieaktualnego wizerunku dziecka . 25. Nie dotyczy pkt. 15. , jednak nie może stosować mobingu, lub w inny sposób zakłócać czy ingerować w wychowanie dziecka. Jeżeli nie ma podstaw i podejrzeń dokonywania przestępstwa na dziecku . 26. W przypadku zastosowania pkt.15 , prawni aktualni opiekunowie dziecka mogą zabronić jakich kol wiek kontaktów z dzieckiem matki rodzonej dziecka. Stosownie przez Sąd RP. 27. Kobieta może zastrzec przed Sądem zakaz uzyskania i przekazania dorosłemu dziecku informacji i szczegółowych danych osobowych, poza imieniem i nazwiskiem. Nie dotyczy to danych ojca – ojców , jednak te dane mogą być przekazane po ukończeniu 21 roku życia dziecka o ile wcześniej określony ojciec również nie zastrzegł sobie prawa do aminowości z wyjątkiem imienia i nazwiska. 28.Śródki karne wobec osób podważających lub znieważających decyzję kobiety –matki 29. W przypadku, używania wulgaryzmów, rozpowszechniania informacji niejawnych o osobie która podpisała umowę ze skarbem państwa RP, zachowanie takie zagrożone może być karą pieniężną od 1000 do 5 tyś zł. Oraz wyrokiem kary ograniczenia wolności do lat 2. 30. Okoliczności wyłączające wypłatę środków kobiecie-matce która podpisała umowę z państwem RP. 31. W przypadku urodzenia dziecka obciążonego wadą –wadami rozwojowymi, tak fizycznymi jak i psychicznymi, Sąd zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pod nadzorem prokuratury, odnośnie zachowania matki w okresie ciąży. 32. Sprawdzeniu podlegać może najbliższa rodzina, sąsiedztwo, szkoła, praca inne społeczności- organizacje mogące mieć związek z osobą sprawdzaną. 33. Jeżeli w wyniku w/w sprawdzeń okaże się niezbicie, iż matka nie przyłożyła należytej staranności do prawidłowego przebiegu ciąży a w szczególności zostanie to udowodnione, że używała nadużywała środków ujętych w pkt. 2. Wypłata środków zostanie zablokowana. 34. Wypłaty środków nie otrzyma nikt z osób trzecich w przypadku zgonu matki przed upływem terminu karencji. 35. Wypłaty środków nie otrzyma nikt z osób trzecich w przypadku niezgłoszenia się matki po upływie terminu karencji. 36.Matka może odebrać w/w środki, w terminie do 36 miesiąca od daty ustawowej tj. pierwszego dnia prawa do otrzymania rekompensaty. 37. W przypadku niewypłacenia, nie podjęcia środków rekompensaty przez matkę lub pełnomocnika Sądu, środku te przechodzą na fundusz kapitałowy dziecka i zostaną przekazane wraz z określonymi odsetkami dziecku z chwilą uzyskania przez niego pełnoletniości lub osobie – instytucji prawnej reprezentujących prawa danego uposażonego . Opracował , sporządził ujawnił twórca Adam Jakubiak

6 dni temu
krtys prag
krtys prag

Bo nieważne kogo wybierzesz z PiS to na koniec i tak wyjdzie JarKacz który i tak za nic nie odpowiada!!!

6 dni temu
Adam Wojtyrowski
Adam Wojtyrowski

Ja tu przyszlem bo jestem prostym wiesniakiem ze stolicy i jedno mnie tylko zastanawia. Od kiedy zaby nosza spodnie, koszule oraz marynarki? W dodatku gola zarost i mowia prawie jak ludzie? Znam osobiscie kilka bocianow I zaden z nich nigdy czegos takiego nie polykal. Oczywiscie nie znam pierwszego bociana kraju czyli Kociniaka-z Kamyszewa a ten to chyba potrafi wszystko polknac. Ale to juz inny temat. Przepraszam ale chyba bredze z przepracowania.

6 dni temu
Asd Kjh
Asd Kjh

no pierdolisz farszafiaczku

6 dni temu
Leszek Błaszczak
Leszek Błaszczak

Prawdziwa wiedza, to znajomość przyczyn a nie skutków. Przyczyną jest, całkowicie pominięty w rozważaniach, stan rzeczy – a skutkiem – POPiS, poddany koncypowaniu. W takim przypadku: Im mądrzej, tym głupiej.

6 dni temu
Adam Went
Adam Went

Z tfuskiem zaglosuja PO,SLD N i PSL natomiast za juda nie zaglosuje NIKT!! Lewica go olewa a prawica uwaza za zdrajce! I nie bedzie wyboru na mniejsze czy wieksze zlo bo juda nie jest lepszy og tfuska!!

6 dni temu
Obuzābā
Obuzābā

Potwierdziły zabetonowanie głów polaków

6 dni temu
Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak

Jeśli von tusk przyjedzie do Pl to bedzie potrzebowal 20 ochroniarzy...conajmniej

6 dni temu
Bolek Lolek Gomółka
Bolek Lolek Gomółka

przestan KURWA w KONCU PIEPRZYC NASZA zlota pani morze i KORWA ta BELKOTLIWA GEBELSA JEST TWOJA ZLOTA PANIA ale napewno nie POLAKOWdla Polakow jest ona JEDYNIE ZYDOGEBELSA i jak cos to MOW za SIEBIE

6 dni temu
Bolek Lolek Gomółka
Bolek Lolek Gomółka

a ja myslalem ze ZYD jaki chcial drugi TELAZYD ZBUDOWAC

6 dni temu
momanx666
momanx666

Pan Stanisław bardziej lubi pedofili niż ich ofiary .

6 dni temu
danuta persson
danuta persson

Mafia nie oddaje nigdy tego co dostała !!!!!!!

6 dni temu
Marek Manini
Marek Manini

Tragedia Polski polega na tym ze Polacy nie potrafia postawic prawidlowych pytan!Pytanie ,czy tusk nie jest grozny dla rzadzacych ??Pytanie powinno byc,czy tusk nie jest niebezbieczny dla POLSKI!!!

7 dni temu
Michal W.
Michal W.

Polacy w ogole nie stawiaja pytan sie po prostu boja a reszta jest skierowana na mentorow ktorzy maja ich prowadzic.. to jest poronione.

6 dni temu
ferio19831983
ferio19831983

ale on jest głupi

7 dni temu
Wojciech Palarz
Wojciech Palarz

,,Ona z niego zrobila czlowieka ":D

7 dni temu
paprica korps
paprica korps

Zwykłe bicie piany. Co za różnica, czy ktoś, kto mnie okradnie, włoży pieniądze do prawej czy lewej kieszeni? To jest jedna bolszewicka banda, która w '89 tylko pozmieniała szyldy.

7 dni temu
paprica korps
paprica korps

Dokładnie!

6 dni temu
mp3hipnozy
mp3hipnozy

katolicko-bolszewicka chciałeś powiedzieć

6 dni temu
Popieram W Ciemno
Popieram W Ciemno

Można powoli stawiać pieniądze na to, że Prezydent Tusk 2020. Im bardziej go żałośnie i bez sensu atakują, tym jego zwycięstwo będzie wyższe. PiS to tacy mądrzy ludzie właśnie, nic się nigdy nie nauczą, choćby dostali 99%:1% w miastach, wsiach i satelitach orbitalnych.

7 dni temu
Łachu Chrobry
Łachu Chrobry

Polska jest frontem obcych interesów..nie wstanie z kolan ponieważ nie ma żadnych strategicznych argumentów poza ewentualnym trafnym sojuszem.Ewentualnie gazowanie węgla albo technologia....ale to skutecznie blokują Niemcy polityka gospodarczą.

7 dni temu
brayan zaharwick
brayan zaharwick

BOSAK GADASZ GŁUPOTY ! TY MŁODY PAJACYKU! KOPALNIE KRUPIŃSKI NIE BYŁ DEAL Z UNIĄ EUROPEJSKĄ ABY ZAMKNĄĆ ! ABY JĄ ZAMKNĄĆ ! ALE ...JĄ SPRZEDAĆ ! OPIERDOLIĆ ! WYJEBAĆ TYSIĄCE LUDZI NA BRUK ! PO TYM JAK WYSZŁY PAPIERY GEOLOGICZNE O PRAWDZIWYCH ZŁOŻACH A SĄ OLBRZYMIE I TO PIS SPRZEDAJE KOPALNIE ! TAK MAŁY KARAKAN ! PRZEZ POŚREDNICTWO PAJACA ,NAZWISKA NIE PODAM CHYBA ŻE PAŁĘ..... , ANGLIKĄ KTÓRZY JUŻ ! WYSTĄPILI O KONCESJĄ WYDOBYWCZĄ WŁAŚNIE NA KOPALNI KRUPIŃSKI ! WIĘC MAŁY CHŁOPTASIU PRZYGOTUJ SIĘ NA DRUGI RAZ....!

7 dni temu
siba500
siba500

Szkoda, ze wszyscy maja dostęp do internetu

7 dni temu
Stanley Panama
Stanley Panama

Frąckiewicz ma podzielną uwagę , bo jednocześnie potrafi patrzeć i na rozmówcę i do kamery .. Każdym okiem na inny obiekt. 😳😳😳😁😁😁

7 dni temu
Stanley Panama
Stanley Panama

emanrehtona Nie zaatakowałem tylko spostrzegłem, ponieważ przypomniał mi się magister wykładowca z Politechniki , który do nas siedzących naprzeciw niego, mówił : - a teraz odpowie Pan ! Wtedy podnosiło sie dwie osoby, bo miał takiego zeza, że patrzył na dwóch a widział jednego. Podobnie jest tutaj. Nie wiadomo na kogo bardziej się patrzy ? Czy na Michalkiewicza czy też do kamery. Mógłby założyć ciemne okulary i po problemie. Ja np. bardzo głupio i nie komfortowo się czuje rozmawiając z taką osobą.

5 dni temu
emanrehtona
emanrehtona

+Stanley Panama Czyli zaatakowałeś wygląd, bo nie podoba ci się jak prowadzi program?

5 dni temu
Stanley Panama
Stanley Panama

+JPFX Raczej średnio.

6 dni temu
JPFX
JPFX

Ale w sumie spoko to prowadzi.

6 dni temu
Andrzej Kaminski
Andrzej Kaminski

o boze a kto to ten prowadzacy?

7 dni temu
Andrzej Kaminski
Andrzej Kaminski

+Elzbieta Zemirline tez mialem takie skojarzenie paz.Boca Raton

5 dni temu
Elzbieta Zemirline
Elzbieta Zemirline

Andrzej Kaminski,prawda co Pan pisze ,osobiscie przypomina naszego slynnego SWIATLO,az dreszcze przechodza przez skore,czyzby istnalo tak nie prawdopodobne podobienstwo ,przez przypadek,ale moze sie myle,lecz te ,,,,,,,Pozdrawiamù

6 dni temu
Ad_aliF
Ad_aliF

Szkoda że Pan Stanisław nie czuje się już na siłach aby walczyć politycznie . Jak był politykiem to ja jeszcze raczkowałem

7 dni temu
oko wielu
oko wielu

NA FILMIE WIDZIMY KONWENCJE POWYBORCZA PIS NA NOWOGRODZKIEJ PANA MICHALKIEWICZA TEZ ZAPROSZONO WIDAC GO POD KONIEC FILMU PO LEWEJ STRONIE. https://youtu.be/Jqut51nM0Us

7 dni temu
Aleksander Abramczyk
Aleksander Abramczyk

3:17 nie wiedziałem że telegraf jeszcze w Polsce istnieje

7 dni temu
resturator
resturator

Słupy telegraficzne?

7 dni temu
Zygmunt Cysewski
Zygmunt Cysewski

To wszystko wygląda jak w komunie niby partia rządziła a sterowniki były za granicą teraz podobnie NIE IDENTYCZNIE!!!!!Wszystkie afery zero wyników Jakiś Gawłowski wyszedł z kicia i cisza??? sądy ?Gersdorf dalej zasiada za kilkanascie tysięcy sędziowie podobnie Rózne persony ubiegłych lat na intratnych stanowiskach szczególnie w otoczeniu figuranta od żyrandola i nie tylko im się tyko wydaje że rządzą a rzeczywistość wygląda tak że muszą rżadzących w d...ę całować Chciałbym dowiedzieć się o zyciorysach wszystkich lokalnych organizacji Prawa i sprawiedliwości i okaże się że większość w PRLu zajmowała stanowiska z nadania partyjnego Dlaczgo np nie można się dowiedzieć np życiorysów głownie politycznych i miejsc i stanowisk chocoiażby tylko PIS u Dlaczego żaden pisowiec nie ma legitymacji jak w komunie ? Członkami PIS są tylko te persony zasiadający za tysiące zł.a władzę im dają wyborcy tak samo zmanipulowani jak w komunie .Gdyby komuna trzymała się swej ideologii do dzisiaj rządziłaby światem i nadal rządzi w wielu krajach nawet te kraje o ugruntowanej demokracji nadal się dają nabrać przykładem UE O ile władzy nie oprze się na PRAWDZIE i odpowiedzialności za nią to nie wierzę żadnym rządzącm bo zawsze się skundlą dla własnych biznesów (czyt. złodzi sjstw) walc już raz rozwiązała marsz i sie udało dlaczego ma nie powtórzyć? Prowokatorów braknie? mam pomysł zeby wszystkich prowokatorów wyłapać wylegitymować i trwale oznaczyć np tatuażem na czole sądzę że parę takich akcji wyeliminuje prowokację na przyszłość. Szwecja nie mogła poradzić sobie z kradzierzamii zaczęli karać ucinaniem ręki za kradzierz i na całe pokolenia mieli parę inwalidów ale złodziei nie mieli W Polsce kara na nieuczciwych urzędników była do kary śmierci włącznie imieliśmy najuczciwszych urzędników w całym swiecie a straconych ? nie słyszałem? Należy przywrócić kary ze średniowiecza bo są bardziej skuteczne i mniej kosztowne jak utrzymanie skazańców w więzieniach

7 dni temu
Kamil Średziński
Kamil Średziński

Im dłużej obserwuję polską scenę polityczną, to dochodzę do wniosku, że w Polsce nigdy nic się nie zmieni. Ten kraj musi w końcu upaść. I to nie będzie wina Niemiec, Izraela czy zielonych ludzików. To sami Polacy doprowadzą ten kraj do rozpadu.

7 dni temu
Whats Biff
Whats Biff

troche winy zaborców będzie, a nawet powiedziałbym, że bardzo byliby winni. Ale co im tam, skoro reparacje dla Polski dalej niezapłacone

Dzień temu
emanrehtona
emanrehtona

Co robisz żeby zmienić sytuację ?

5 dni temu
Tom Cole
Tom Cole

Nie Polacy tylko polskojezyczni....

6 dni temu
Marek Manini
Marek Manini

Niew tyle co sami Polacy ale ich glupota!Gnusnosc i deprawacja czterdziestu paru lat supremacji sowietow nad Polska!

6 dni temu
hary pomidor
hary pomidor

I tak to będzie. Polacy obudzą się jak już będzie pozamiatane. A wtedy to już będzie za późno. No i to będzie ostatni rozbiór polski. To jeszcze będzie się nazywało polska ale Polacy nic do gadania nie będą mieli.

6 dni temu
Wieslaw Burno
Wieslaw Burno

Wajdelota z Lublina, czyli miszcz bicia piany...

7 dni temu
Adam M
Adam M

ZALOSNE OPOWIESCI PANA REDAKTORA. PAN PREZES POCHWALI, A MOZE DA REKE DO POCALOWANIA?

7 dni temu
Adam M
Adam M

PAN REDAKTOR MICHALKIEWICZ STAL SIE PISOWSKIM LIZUSEM... MOWI: TRZEBA GLOSOWAC NA PIS, BO TO ZDRAJCY I NIEUDACZNICY ALE TO MNIEJSZE ZLO, ITD. ZALOSNE I INFANTYLNE ARGUMENTY, JAK NA KOGOS, KTO MA TAKA BIOGRAFIE. WSTYD!

7 dni temu
Marcin Pawłowicz
Marcin Pawłowicz

Nie wiem czy padły z jego ust takie słowa ale moje zdanie jest identyczne, mniejsze zło, dużo mniejsze.

6 dni temu
Suryavarman
Suryavarman

Co, Michalkiewicz nigdy nic takiego nie gadał xD

7 dni temu
Ewa Anna
Ewa Anna

Nie wiem, czy p. Michalkiewicz coś takiego mówi, ale nie jestem w stanie wysłuchać wszystkiego, co on mówi, a więc może jakiś link... już z okresu, kiedy nastąpiło całkowite rozczarowanie PiS-em.

7 dni temu
patryk kodzis
patryk kodzis

Jak redaktor mógł zadać Panu pytanie w którym powiedział "polegliśmy" jako że poległ PIS i utożsamił Pana z tą partią i dlaczego Pan nie zareagował? :P Ten Pan Otoka swoimi niektórymi wypowiedziami zdekonspirował się już dawno :)

7 dni temu
HeroGenji
HeroGenji

Otoka Frąckiewicz to jeden z nielicznych rzetelnych dziennikarzy w tym chu**wym kraju. Facet mówi jak jest i nie boi się problemów. +Ewa Anna

7 dni temu
Ewa Anna
Ewa Anna

Dla mnie p.Otoka też jest osobą, której nie ufam i uważam, że jest ideologicznie labilny.

7 dni temu
Tak Wlasnie
Tak Wlasnie

durnowaty zezowaty

7 dni temu
Jacek Serafin
Jacek Serafin

Czy w środe będzie program "w podwójnym nelsonie"?

7 dni temu
Janōsik
Janōsik

Je pierd*le, co za parszywa chazarska morda.

7 dni temu
Skomand Karsina
Skomand Karsina

+Suryavarman Ach, to tylko Janosik popatrzył w lustro i tak sie chamowi ze szczerego serca wyrwało...

7 dni temu
Suryavarman
Suryavarman

Kto, lol xD

7 dni temu
Jadziax J
Jadziax J

Komentarz dla statystyk XD

7 dni temu
Piotr PATRIOTA
Piotr PATRIOTA

TUSK TO WSPANIAŁY CZŁOWIEK NASZ PRZYSZŁY PREZYDENT 🍀🇵🇱🍀

7 dni temu
Marcel
Marcel

Panie Stanisławie, Pani A. Merkel zrezygnowała z szefowania CDU chyba 29.10

7 dni temu
Roman Senguszko
Roman Senguszko

PiS poległ w wyborach?!😳 Panowie, o czym Wy mówicie, nie twórzcie fauszywej flagi! W dużych miastach takich jak Wawa,Poznan, Gdańsk, Wrocław, Kraków, czy Lódz rządziło PO i nadal będzie rządzić! Jak się patrzy na mapkę gdzie PiS będzie rządził, to po tym jak oklamuja i tak dostali za dużo! Zresztą tu nie ma przegranych, PiS PO, PSL czy SLD są zawsze wygranymi, czy rządzą czy są w opozycji państwowe koryto dla świń jest duze i pojemne, wszystkie się na żrą do syta z naszych podatków! A Polacy jak widać mądrzy, wiedzą, że nic się nie zmieni, jedni i drudzy będą kraść, to robi z ludzmi ten absurdalny system monetarny! Ludzie to zrozumieli, ze przy zmianie ci co wygrają zaraz poobsadzaja stanowiska swoimi rodzinkami i znajomymi i nic się nie zmieni poza szyldem, no i zamieszaniem przez pierwszych kilka miesiecy po wyborach! Poza tym duże miasta rozwijają się systematycznie i nieprzerwanie, tylko slepiec albo zacietrzewiony ignorant tego nie zauważy! PS. Pan Stasio tez nie ma co narzekać, dziś juz go widziałem w MN, teraz wsenietv, trochę ponarzeka, trochę postraszy, polskim włada bardzo poprawnie i praktycznie nie produkując żadnych pożytecznych dla ogółu dóbr kasuje pieniążki😉a jak, dobrze się żyje🎯

7 dni temu
Antyoksydant
Antyoksydant

Pan Michalkiewicz swą rolę spełnia najlepiej jak umie, gdyby każdy był ramach swojej kompetencji odpowiedzialny i twórczy dla dobra Polski, to lepiej by wyglądała. Wizerunek autostrad, ładnych miast, zachłystywania się możliwościami podróżowania i uprzedmotawiania człowieka jeszcze nie świadczy o dążeniu rządzących do dobrobytu, sprawiedliwości i prawdy. Ktoś te koszty musi ponosić, okupić wyrzeczeniami i brakiem solidarności. Kredyty spadają na społeczeństwo - nie na rząd! W tej pseudo-demokracji nie ma nawet wybieralności przez lud czołówki sędziów, a prawo interpretowane w sposób dowolny. Bywa, że najlepsza ustawa może nie przejść, bo któraś z instancji trójpodzielnej władzy może zablokować. Dla większej groteski: ustawa, czy projekt lub referendum może stać w "zamrażalniku",aż zmieni się koniunktura, by pognębić Polaków i na poprawę sytuacji jest za póżno.

7 dni temu
JPFX
JPFX

Świadomość narodowa, praca u podstaw - zwał jak zwał - to podstawowe dobro a patrząc na wyniki kolejnych wyborów nadal jest sporo do zrobienia. Chociaż. ....ja i tak nie jestem demokratą.

7 dni temu
JPFX
JPFX

To jest inna seria niż w "W podwójnym nelsonie"? Bo szkoda by było tamtej czołówki - ta aria operowa idealnie pasowała do Pana Stanisława.

7 dni temu
JPFX
JPFX

+Arczi Dla merytoryki rzecz jasna. Czołówka jest tylko miłym dodatkiem.

7 dni temu
Arczi
Arczi

co to za roznica? przyszedles tutaj dla czołówki czy dla merytoryki

7 dni temu
Urszula Kalata
Urszula Kalata

Poprzednia byla lepsza.

7 dni temu
Filip
Filip

O kurde! Takiej czołówki się nie spodziewałem.

7 dni temu
Maria Xyz
Maria Xyz

Filip Skad te obawy. ze thusek mpze wrocic do rzadu przeciez istnieje tzw seryjny a piatkow jest. dosc skoro mogl ten aparatczyk wymordowac wszystkich ktorzy mieli wiedze omorderstwie smolenskim. czas. by mordecy zaczeli popelniac Samobojstwa

7 dni temu
Dawid G
Dawid G

Czy nie jest przypadkiem tak, że po zostaniu przez PGNiG monopolistą w handlu gazem LPG, polscy kierowcy łątają dziurę w budżecie po 500+ ?? W ciągu ostanich 5 miesięcy LPG zdrożał 25%.... ile jeszcze ?

7 dni temu
Dawid G
Dawid G

Jedyny żyd którego toleruję to Natalie Portman Gaz jest czystszy o 90% od benzyny.... Poza tym jak nie widać różnicy to po co przepłacać?

7 dni temu
JPFX
JPFX

Dopóki nie zarżną gospodarki czyli póki nie będzie tu drugiej Wenezueli.

7 dni temu
Jedyny żyd którego toleruję to Natalie Portman
Jedyny żyd którego toleruję to Natalie Portman

No i dobrze że zdrożał! Dlaczego masz mi smrodzić ohydnym w zapachu wyziewem zamiast normalnie na benzynie jak człowiek?

7 dni temu

Następny