Ks. Piotr Glas. Rekolekcje adwentowe. Konferencja I

 • Opublikowany 12 dni temu

  PCh24TV · Polonia ChristianaPCh24TV · Polonia Christiana

  Trwanie: 36:34

  W czasach wielkiego zamętu ludzie pytają kogo mają słuchać, by nie zbłądzić. Niech wskazówką będzie modlitwa św. Bernarda z Clairvaux: Idąc za Maryją, nie zboczysz z drogi. Modląc się do Niej, nie stracisz nadziei. Myśląc o Niej, nie pomylisz się. Jej się trzymając, nie zginiesz. Kiedy Ona cię strzeże, nie trwożysz się. Gdy cię prowadzić będzie, nie zmęczysz się. Kiedy Ona łaskawa ci będzie, dotrzesz do celu.
  Zapraszamy na coniedzielne rekolekcje adwentowe z ks. Piotrem Glasem.
  WESPRZYJ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ → www.pch24.pl/wesprzyj-pch24tv-yt
  Polub nas na Facebooku → facebook.com/PCh24TV
  Zasubskrybuj nasz kanał na PLfilm → plfilm.net/us/PoloniaChristianaTV

  rekolekcje  ks. Piotr Glas  adwent  Maryja  konferencja  pch24.pl  

Jakub
Jakub

Bóg zapłać

6 godzin temu
Jan kowalski
Jan kowalski

Dobre rekolekcje

6 godzin temu
Grażyna Kuc
Grażyna Kuc

szatan BĘDZIE ROBIŁ WSZYSTKO ABY NAS ZNIECHĘCIĆ DO MATKI BOŻEJ , BO SIĘ JEJ BOI . MARYJO CHROŃ NAS I PROWADŹ DO SWEGO SYNA . AVE MARYJA !

2 dni temu
SummersBee Maikönigin
SummersBee Maikönigin

czy to tlumaczenie naprawde jest prawidlowe - Lucyfer jest swiatlem, gwiazda poranna? Mysle ze ks.Piotr zna jezyk rosyjski https://www.youtube.com/watch?v=3gpux5J9bhM

2 dni temu
Beata Kurzeja
Beata Kurzeja

"Wytrwajcie w modlitwie, cierpieniu i nadziei....."

2 dni temu
FizyoDeymo
FizyoDeymo

Święte słowa ks.Piotrze, 27:02 przecież to się dzieje na naszych oczach. Kto, jak nie wewnętrzni wrogowie kościoła doprowadził do tego że np ks. Jacek Międlar został zmuszony do opuszczenia stanu kapłańskiego za głoszenie prawdy i przyprowadzanie do świętego kościoła katolickiego tych, którzy już dawno odeszli... W tym samym czasie np. ks. Sowa za swój komformizm, lewackie poglądy i wulgarne, nienawistne słowa, w ramach "pokuty" otrzymał piękną posadkę w ekskluzywnej parafii... Kiedyś zapytałem jednego z księży o opinię nt, ks. Jacka Międlara... wtedy ksiądz stwierdził że Międlar się pogubił...(być może, ale nie mnie to oceniać) i powiedział to ksiądz, którego "działalność duszpasterska" polega na polityce tzw. "świętego spokoju" Pomyślałem, że skoro Międlar się "pogubił" to co z resztą??! Większość kapłanów oczekuje tylko świętego spokoju... lub parcia na szkło, lemański (wypowiedział jawne nieposłuszeństwo wobec bp Hosera, ale nadal bryluje w mediach) o. gużyński(dominkańska gwiazda tefałen), kramer (jezuita tłumaczący dlaczego nie musi chodzić w sutannie

2 dni temu
DANUTA RUDY
DANUTA RUDY

Niech Bóg prowadzi - serdeczne Bóg zapłać księdzu za piękne kazanie - z Panem z Bogiem .

3 dni temu
Przemysław Stanowski
Przemysław Stanowski

Bardzo mi miło znowu słuchać księdza. Serdeczne Bóg Zapłać

3 dni temu
BARBARA MUSZYNSKA
BARBARA MUSZYNSKA

BOGU CHWAŁA ZA TAKICH KAPŁANÓW......

4 dni temu
Irena Nagajczyk
Irena Nagajczyk

A dlaczego Maryja Panna jest szafarką łask wszelkich? 1. Czytamy w Piśmie św., że królowa Saba przywiozła Salomonowi tak nadzwyczajne dary, że na ich widok cała Jerozolima była w podziwieniu. "Nie było takowych rzeczy wonnych, jako te, które królowa Saba dała królowi Salomonowi" (3). Za to, kiedy odchodziła, przypatrzywszy się chwale, mądrości, potędze, bogactwom tego najmędrszego z królów, otrzymała jeszcze nadzwyczajniejsze i cenniejsze upominki. "A król Salomon dał królowej Sabie wszystko, czego chciała i czego żądała, a daleko więcej, niż co była do niego przyniosła" (4). Jezus Chrystus jako Bóg niósł zawsze pomoc rodzajowi ludzkiemu, ale nie posiadał współczucia naturalnego, jak naucza św. Tomasz z Akwinu (5). Usuwał nędzę ludzką, ale smucić się nad nią nie mógł. Ponieważ Maryja dała swemu Boskiemu Salomonowi cenny upominek, bo odziała Go ciałem, napełniła współczuciem i uczyniła właśnie podobnym we wszystkim do tych, którym postanowił miłosierdzie okazać: "Powinien był we wszystkim być podobny braci, aby się stał miłosiernym" (6), dlatego otrzymała od Jezusa Chrystusa w zamian prawo i przywilej rozstrzygania o każdym dobrodziejstwie, które z tego miłosierdzia wynika. Albowiem Bóg nigdy nie da się prześcignąć w darach i wspaniałomyślnej hojności, jak mądrego Salomona nie potrafiła w tym względzie prześcignąć królowa Saba. Oto pierwsze źródło wszechstronnej dobroci Maryi dla rodzaju ludzkiego, a jest nim zasługa wobec wcielenia miłosiernego Boga. 2. A drugie źródło płynie z miejsca trupiej głowy, z Golgoty. Mówi św. Bernard, że Bóg i Maryja oddali wspólnego Syna na okup świata (7). Jak przy Wcieleniu Słowo odwieczne czekało na zezwolenie Maryi: "Niech mi się stanie", tak przy odkupieniu żądało z Jej ust tego samego "Fiat". Pobożni pisarze twierdzą, że Syn Boży, żegnając się przed swą męką z Maryją, prosił Ją, by Mu pozwoliła iść na śmierć. Maryja zaś z wszelką ochotą zgodziła się na tę najcięższą ofiarę. A nawet, gdyby to było wolą Ojca przedwiecznego, byłaby Chrystusa Pana własną ręką zabiła z męską odwagą, a tym samym w Jezusie byłaby swą własną przeszyła duszę. Wzamian znowu za to wspaniałomyślne usposobienie otrzymała ten przywilej, że czynny bierze udział w rozdzielaniu zasług tej wielkiej i krwawej Ofiary kalwaryjskiej. Ponieważ niegdyś Abraham gotowy był własnego syna Izaaka zabić na ofiarę z rozkazu Bożego na górze Moria, w nagrodę za to stał się ojcem licznego narodu i ojcem wszystkich wierzących. Oto, co doń mówi Bóg: "Ponieważeś uczynił tę rzecz, a nie sfolgowałeś synowi twemu jednorodzonemu dla mnie: Błogosławić ci będę i rozmnożę nasienie twoje jako gwiazdy niebieskie i jako piasek, który jest na brzegu morskim" (8). Jakichże słów użyć by musiał Bóg, obiecując zapłatę Maryi, która tak ochotnie złożyła w ofierze swego jednorodzonego Syna na cześć Ojca niebieskiego i okup rodzaju ludzkiego, kiedy życie Jezusa Chrystusa było nieskończenie droższe nie tylko od życia Izaaka, lecz i od życia tych wszystkich, dla zbawienia których było ofiarowane? Do Maryi Panny musiałby przemówić Stwórca: Ponieważ to uczyniłaś, a nie sfolgowałaś Synowi Twojemu Jednorodzonemu dla mnie, ponieważ nie poszłaś za głosem natury, lecz Twymi uczuciami kierował głos mój, za tak wielki czyn, dam Ci niezliczone potomstwo wybranych. Uczynię Cię przeto Matką wszystkich żyjących, skarbniczką mej hojności, szafarką łaski, kierowniczką mej sprawiedliwości, władczynią mego serca. Dobroć moja, która dotąd nie znała innego prawa nad wolę moją, będzie się odtąd kierowała wolą Twą. I teraz ziemia tyle dobrego otrzyma, ile Ty w niebie dla jej zbawienia prosić będziesz. Stąd też tyle może uzyskać Maryja orędownictwem swym, ile Chrystus uczynić może. A Chrystus jest wszechmocny jako Bóg prawdziwy. Dlatego nieskończone spływają na nas dobrodziejstwa przez ręce Maryi. Pojął to dobrze św. Bernard, kiedy mówi: "Jego jest wolą, abyśmy wszystko mieli przez Maryję" (9).http://www.ultramontes.pl/czesc_maryi_i_8.htm

4 dni temu
Jurek Ćwik
Jurek Ćwik

Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie i nie będziesz im służył, ponieważ Ja twój Bóg jestem Bogiem zazdrosnym, i swojej chwały nie oddam nikomu. Dekalog. Księga wyjścia. 20. rozdział. Oto ja Służewnica Pańska niech mi się stanie Panie według Słowa Twego. Alleluja.

4 dni temu
Justyna Pietrasiak
Justyna Pietrasiak

Katechizmie Kościoła Katolickiego - Duch Święty działający w Maryi : http://www.teologia.pl/m_k/kkk1d05.htm ; Maryja – eschatologiczna ikona Kościoła, Maryja Matką Boga,Maryja wybrana przez Boga,Maryja zapowiedziana w Starym Testamencie,Maryja związana z Jezusem Chrystusem,Matka Kościoła – Maryja : http://www.teologia.pl/m_k/kkk1m03.htm

4 dni temu
Justyna Pietrasiak
Justyna Pietrasiak

Dziękuje za rekolekcje- wstawiam na fb. Ps.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Zielonoświątkowcy czy inni luteranie jak widzę namiętnie SZWENDAJĄ SIĘ po katolickich stronach i sieją ferment wśród katolików . Proszę o zapoznanie się z Katechizmem KK o NMP i Apokalipsie ! Niezwłocznie ! Niech każdy porządny katol przeczyta to dla swojego dobra duchowego i psychicznego ! Dziękuję !

4 dni temu
Justyna Pietrasiak
Justyna Pietrasiak

Najświętsza Maryja Panna- to Matka Boga Samego, Matka Słowa Przedwiecznego , Matka Słowa Wcielonego: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.” (J 1,14) Matka Zbawiciela rodzaju ludzkiego, Matka Nasza przez testament Jezusa Chrystusa z krzyża :"rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie." N.T. Ew. św. Jana, Oblubienica Ducha Św. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą -słowa anioła Gabriela Ew. św. Łukasza , Królowa Nieba i Ziemi , rodzaju anielskiego i ludzkiego:" A Wąż za Niewiastą wypuścił z gardzieli wodę jak rzekę,żeby ją rzeka uniosła. Lecz ziemia przyszła z pomocą Niewieście i otworzyła ziemia swą gardziel, i pochłonęła rzekę, którą Smok ze swej gardzieli wypuścił. I rozgniewał się Smok na Niewiastę, i odszedł rozpocząć walkę z resztą jej potomstwa,z tymi, co strzegą przykazań Boga i mają świadectwo Jezusa. I stanął na piasku [nad brzegiem] morza. " NT Apokalipsa

4 dni temu
Krystyna Amarowicz
Krystyna Amarowicz

Takich Księży więcej jak Ksiądz Piotr,kościół zostanie uratowany,jak za św Atanazego ,Bóg zapłać Ksiedzu za rekolekcje❤❤❤👄👄👄⚘⚘⚘

4 dni temu
Krystyna Amarowicz
Krystyna Amarowicz

I

4 dni temu
Krystyna Amarowicz
Krystyna Amarowicz

Ojcze w niebie ,daj księdzu Piotrowi siły do pracy i serce ojcowskie ,abyśmy przez jego posługę mogli dojść zbawienia,Księże jesteś cudowny❤❤❤

4 dni temu
Maya Bingo
Maya Bingo

Serdeczne BÓG ZAPŁAĆ i SZCZĘŚĆ BOŻE na dalszą pracę apostolską 🌷

4 dni temu
Hania Kaczmarek
Hania Kaczmarek

dziękujmy Bogu za te rekolekcje z ust odważnego kapłana

4 dni temu
Anna KIsiel
Anna KIsiel

https://youtu.be/c77DoeQNodE

4 dni temu
Andzrzej Szwedek
Andzrzej Szwedek

...przeprowadzić rekolekcje Adwentowe w 2019 roku- przecież mamy 2018

4 dni temu
Marzi Konti
Marzi Konti

Niech Maryja księdza prowadzi. Z Panem Bogiem.

5 dni temu
martines dein
martines dein

Maryjo, tak trudno jest w dzisiejszych czasach być odważnym katolikiem, ale gdy Tobie odda się całe życie wszystko przychodzi z łatwością. Ty Kochana Mamo wszystko przygotowujesz ,ochraniasz i prowadzisz tą drogą Adwentu przez życie do Twojego Syna Jezusa. Sam tego doświadczyłem i nadal doświadczam ,bo nie ma innej drogi do Chrystusa jak tylko przez Maryję. Dziękuję Ci za tak oddanego Tobie Maryjo Kapłana jakim jest ks. Piotr Glass

5 dni temu
kobata2
kobata2

Bełkot. Nic o Jezusie i dlaczego przyszedł na świat. Miał misję do spełnienia -Wskazał drogę do zbawienia. Trzeba czytać Pismo Swięte. A ksiądz tylko bredzi

5 dni temu
ala a
ala a

8' ___ Dz. Faustyny, 517. "Kiedy raz odwiedziłam jedną chorą siostrzyczkę, a miała już osiemdziesiąt cztery lata i odznaczała się wielu cnotami, zapytałam ją: Pewno siostra już gotowa stanąć przed Panem? — Odpowiedziała mi, że całe życie się przygotowywała na tę ostatnią godzinę, i powiedziała mi te słowa, że wiek nie zwalnia od walki."

5 dni temu
A Ka
A Ka

Bog zaplac za umocnienie.Miriam,Marya,Marja - Rok 1926 - Ma-ryja.

5 dni temu
BARBARA MUSZYNSKA
BARBARA MUSZYNSKA

Bogu i Mateczce dzieki za napełnionego Duchem Św ks.Piotra. BOGU CHWAŁA .

5 dni temu
Teresa Muller
Teresa Muller

Dziękuję Ci Jezu mój 😇❤💕

6 dni temu
Tomasz M
Tomasz M

BOG ZAPLAC ZA Te piekne slowa.

6 dni temu
Genowefa Zimnoch
Genowefa Zimnoch

Sedeczny Bog zaplac ksieze Piotrze.Kto kocha Maryje jest najcudowniejszym czlowiekiem,czy to swiecki ,czy kapłan.Z Matka Najświętsza nie zginiemy,ona.poprowadzi nas najkrotsza droga do swego.Syna☺

6 dni temu
promyk
promyk

Chwała Panu Jezusowi i część Maryi.❤❤❤

6 dni temu
Cezary Ksiazek
Cezary Ksiazek

Dziekuje za piekne rekolekcie.

6 dni temu
Artur Zalewski
Artur Zalewski

Gdzie są rekolekcje?

7 dni temu
Krystyna Chalas
Krystyna Chalas

Kocham Maryje matke Jezusa .. Dziekuje ci ksieze Piotrze za tak madre slowa ..❤️

7 dni temu
Pro Defi
Pro Defi

Tego człowieka można słuchać to jest b.logiczne i prawdziwe co ten KAPLAN mówi. Niewielu dziś można słuchać ogólnie prawie NIKOGO. JAKA SZKODA. WSZYSCY PRACUJA NAD UMACNIANIEM POZYCJI. SWOICH GNIAZD, WIECZNE KUPOWANIE, BUDOWANIE I POLEROWANIE. RZECZYWISCIE"SZAMBO WYBILO". DOBRZE ZE KTOS TO JESZCZE WIDZI. LUDZIE TRZYMAJMY SIE JEZUSAI MARYJI I DO OJCA...🙆🙆

7 dni temu
Pro Defi
Pro Defi

Tego człowieka można słuchać to jest b.logiczne i prawdziwe co ten KAPLAN mówi. Niewielu dziś można słuchać ogólnie prawie NIKOGO. JAKA SZKODA. WSZYSCY PRACUJA NAD UMACNIANIEM POZYCJI. SWOICH GNIAZD, WIECZNE KUPOWANIE, BUDOWANIE I POLEROWANIE. RZECZYWISCIE"SZAMBO WYBILO". DOBRZE ZE KTOS TO JESZCZE WIDZI. LUDZIE TRZYMAJMY SIE JEZUSAI MARYJI I DO OJCA...🙆🙆

7 dni temu
Major Major
Major Major

Nowa konferencja z księdzem Glasem to pozycja obowiązkowa do obejrzenia! Serdecznie pozdrawiam księdza Piotra.

7 dni temu
Anna F
Anna F

Bogu nich będą dzięki i naszej kochanej Mamusi ❤️❤️❤️

7 dni temu
Piotr Mietelski
Piotr Mietelski

Zrozumiałem.

7 dni temu
XZ XZ
XZ XZ

Bóg zapłać!

7 dni temu
nhendrych
nhendrych

Tych 92 przeciwko to zeslani przez Szatana -Bog zaplac ks Glas

7 dni temu
Janina Kowalska
Janina Kowalska

Biedne baranki,bez pasterza.Wszyscy poginiecie.Obudźcie się ludzie!

8 dni temu
hanna
hanna

Wspierajmy modlitwa ks.Piotra.

8 dni temu
Teresa Wasilewska
Teresa Wasilewska

Bog ,Honor ,Ojczyzna,i Ksiedza pozytywny upor. Najswietrza Panienka jest z nami, i nas prowadzi. Jestes nam potrzebny Ks,Piotrze,duzo sily i dobrego zdrowia

8 dni temu
Lidia Leska
Lidia Leska

Dziękuję! Bardzo ważne słowo.. Przepiękna jest miłość do Maryi

8 dni temu
jan kulczyk
jan kulczyk

Bóg zapłać

8 dni temu
Anna Prajsnar
Anna Prajsnar

Jest ksiądz wzorem dla nas i kapłanów, bo kocha ksiądz Matkę Boga, której to Jezus powierzył nas z Krzyża , Ona jest umiłowaną córka Boga, który jej powierzył zdeptanie diabła, i pośrednictwo wszelkich łask, które moze rozdzielać,O ukochana Matko drugiego adwentu kocham Ciebie i trzymam się Ciebie za rękę,wierząc, że mnie dobrze prowadzisz do Jezusa, pokorna oblubienico Ducha Świętego módl się za nami.Dziekujemy Tobie za księdza Gobbiego i orędzia, ja czytam już drugi raz i tam jest . cała prawda o naszych czasach nadchodzącej paruzji i to jest ten czas odstępstwa, znieważania Boga i Matki Jego, czas demona, który zabija nienarodzone dzieci i tryumfuje.Na szczęście Matko zwyciężysz i Twoje serce zatryumfuje na końcu czasu!!!!

8 dni temu
Jola Nalewajka
Jola Nalewajka

Bóg zapłać 💞

8 dni temu
REDOX WATER
REDOX WATER

Może piekłioszczyku byś się pomodlił przed ;;nauczaniem''',a może wypadało by zacytować choć mały urywek z Bibli a nie opierać się na ludzkich kucypałach.

8 dni temu
Kacper Pawłowski
Kacper Pawłowski

👍

8 dni temu
Dominika Piatkiewicz
Dominika Piatkiewicz

Niech Maryja księdza prowadzi i chroni. Dziękuję za to co ksiądz robi , bo to przybliża mnie do naszej Ukochanej Mamy Maryji. Na nowo Ją odnalazłam.

8 dni temu
joannabuk
joannabuk

Matka Boża - przez nią płyną wszystkie łaski Boże. Ona jest współodkupicielką świata. Tak, tak, tak ! Musimy przejść przez te czasy cierpienia duchowego bo to co się dzieje teraz.na świecie, w Matce Kościele, czy w Watykanie.jest przerażające....a drogę do tego wszystkiego otworzyły zgniłe owoce Soboru Wat.II. Powrót do Mszy Świętej czyli Trydenckiej, łaciny, organów, klękania do Eucharystii przyjmowanej do ust, nie na łapę czyli Kościoła Świętego. Inaczej nic z Tego " Oczyszczenia " nie wyjdzie. Pójdzcie za Bractwem Św. Piusa X i Bractwa Św. Piotra . Dzięki Księże Piotrze!

8 dni temu
Only Truth
Only Truth

POLECAM WSZYSTKIM =>> WLASNIE NA TEN TEMAT MARYI! Mnie osobiscie ten kaplan najbardziej otwarzyl oczy na Maryi WIELKOSC! https://youtu.be/dxH9RbbEryE

8 dni temu
bratumila Wojak
bratumila Wojak

Bóg zapłać księdzu za mądre nauki.Jakże brakuje odważnych kapłanow..Oj szatan boi sie Maryi

8 dni temu
Only Truth
Only Truth

BOG ZAPLAC! 💕👫👪👫👪👫💕 KAPLANSTWO TO WIELKA ODPOWIEDZALOSC ! 💒🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃🏃 Balbym sie byc dzisiaj kaplanem !

8 dni temu
sobolesia 123
sobolesia 123

widzisz ojcze ile tu ludzi...potrzebujemy Ciebie...mów nam o Bogu i Matce Najświętszej...

9 dni temu
Julia Ametyst
Julia Ametyst

Bóg zapłać :)

9 dni temu
Czerwone Maki
Czerwone Maki

❤️🙏🏻🙏🏻

9 dni temu
Katarzyna Fedków
Katarzyna Fedków

Wspaniały ksiądz Piotr Glas. Bóg zapłać. Kochani módlmy za kapłanów. Kościół potrzebuje świętych kapłanów.

9 dni temu
Wioletta Miętka
Wioletta Miętka

Bóg zapłać za mądre i piękne słowa. Maryjo nasza Matko prowadź nas drogą do Jezusa Chrystusa. Amen

9 dni temu
Sylwester Pietraszek
Sylwester Pietraszek

Dalej modlcie sie do człowieka zamiast do Boga

9 dni temu
Józef Małachowski
Józef Małachowski

BÓG zapłać za rekolekcje Adwentowe!

9 dni temu
Matti Bo
Matti Bo

📿💕AVE MARIA 📿💕...Niech Bóg obdarzy wszelkimi Łaskami Ciebie 📿ks Piotrze ...Bóg zapłać🙏💕

9 dni temu
Katarzyna
Katarzyna

Wytrzymałam do 6 minuty . I już wiem co będzie dalej . świadczą o tym komentarze. Nie mam nic przeciwko Matce Bożej , ale , czy ksiądz Piotr przypadkiem nie przesadza ??? BO CZYJE NARODZINY BĘDZIEMY OCHODZIĆ ??  I DLACZEGO ???  I TEN , KTÓRY PRZYSZEDŁ NA TEN ŚWIAT CO DLA NAS UCZYNIŁ ??? .  Odnoszę wrażenie , że Jezus dla księdza Piotra w każdych rozważaniach jest tylko tłem Jego Matki . PROSZĘ NIE PRZESADZAĆ !!!! bo znam wiele osób , którzy szczerze kochają Jezusa i takie nauczanie odwracają ich od kościoła Katolickiego . MYŚLĘ , ŻE KIEDYŚ KSIĄDZ SIĘ O TYM PRZEKONA SAM . Nawet jest takie przysłowie , że

9 dni temu
Jana 3 3 -18
Jana 3 3 -18

​+Katarzyna Rowniez mam taka nadzieje ze to sie stanie i bedzie mozna uslyszec Slowo Boze ktore jest moca boza zdolna zbawic kazdego czlowieka . Co do tego ze wielu jest takich ludzi ...z tym sie nie moge zgodzic ...raczej jest bardzo malo ktorzy widza co sie dzieje a jest to wielka łaska Boza . To Chrystus jest Panem i naszym zbawicielem i to od niego wszystko zalezy :) . Niech łaska Pana Jezusa bedzie z toba!

8 dni temu
Katarzyna
Katarzyna

+Jana 3 3 -18 Wiele osób to widzi , ale po prostu boją się otwarcie o tym mówić , aby się nie narazić . Sądzę , że w sprawie Ewangelizacji wierzących w Kościele Katolickim konkretną opinię powinien wydać Episkopat Polski.Chodzi mi o to co powinno być priorytetem-- Ewangelia Jezusa Chrystusa , czy Objawienia Maryjne . Mam nadzieję , że do tego dojdzie . Bo jak na podstawie Pisma świętego unieważniono nauczania (również i tego księdza) grzech pokoleniowy tak i na podstawie Pisma tym łatwiej udowodnić , kto jest dla nas DROGĄ , I PRAWDĄ . Serdecznie pozdrawiam i z Panem Bogiem ON JEST BLISKO NAS !!!

8 dni temu
Jana 3 3 -18
Jana 3 3 -18

Katarzyno ..... przywracasz mi wiare w ludzi . Dlaczego tak niewielu widzi to co ty zobaczylas ? - moze dlatego ze twoj wzrok utkwiony jest na Chrystusie jak wzrok sw Piotra gdy wyszedl z lodzi i szedl po wodzie . Tylko wtedy mozemy sie ostac i isc po wlasciwej sciezce a kazde obrocenie sie w inna strone moze spowodowac utoniecie . Tak to wlasnie widze nuake Glasa i Chmielewskiego ktora to topi wszystkich ludzi ktorzy nie maja oczu skierowanych JEDYNIE NA PANA . Z Panem Bogiem

9 dni temu
Zbigniew Roszkowski
Zbigniew Roszkowski

Ks. Piotrze Wojowniku naszej Matki Maryi dziękuję za to co robisz i proszę o więcej.To co robisz Ty i ks. Dominik Chmielewski jest nam ówczesnym wyznawcom Maryi bardzo potrzebne.Wasze słowa dodają nam sił i mocy do tego by nie zaprzeć się wiary,by codziennie stawiać czoła temu zepsutemu światu. Ze swojej strony obiecuję modlitwę za Ciebie i Tobie podobnych księży.Szczęść Boże.

9 dni temu
Ewa Kądziołka
Ewa Kądziołka

Bóg zapłać z całego serca ❤️❤️🌹🌹

9 dni temu
Zaczarowane Szydełko
Zaczarowane Szydełko

Dziękuję😇

9 dni temu
angee 9
angee 9

Ostatnie oredzie z Medziugorje, 2 grudzien 2018: "Drogie dzieci! Kiedy do mnie jako matki przychodzicie z czystymi i otwartymi sercami, wiedzcie, ze was slucham, dodaje wam odwagi, pocieszam was i przede wszystkim wstawiam sie za wami przed swoim Synem. WIEM, ZE PRAGNIECIE MIEC MOCNA WIARE i wyrazic ja we WLASCIWY SPOSOB. To, czego moj Syn oczekuje od was, to SZCZERA, MOCNA I GLEBOKA WIARA - wtedy KAZDY SPOSOB, W KTORY JA WYRAZACIE, JEST SLUSZNY. Wiara jest przepiekna tajemnica, ktora zachowuje sie w sercu. Ona istnieje miedzy Ojcem Niebieskim i wszystkimi Jego dziecmi, mozna ja poznac po OWOCACH i po MILOSCI, ktora ma sie do wszystkich Bozych stworzen. Apostolowie mojej milosci, dzieci moje, zaufajcie mojemu Synowi. Pomozcie wszystkim moim dzieciom poznac Jego milosc. Wy jestescie moja nadzieja- wy, ktorzy staracie sie szczerze kochac mojego Syna. W imie milosci, dla waszego zbawienia zgodnie z wola Ojca Niebieskiego i dzieki mojemu Synowi jestem tutaj posrod was. Apostolowie mojej milosci, niech wraz z modlitwa i ofiara wasze serca beda oswiecone miloscia i swiatloscia mojego Syna. Niech ta swiatlosc i milosc oswieca wszystkich tych, ktorych spotykacie i przywraca ich mojemu Synowi. Jestem z wami. W szczegolny sposob jestem przy waszych pasterzach. Swoja matczyna miloscia oswiecam ich i zachecam ich, by rekami poblogoslawionymi przez mojego Syna blogoslawili caly swiat. Dziekuje wam." To co mnie dotknelo szczegolnie napisalam duzymi literami.

9 dni temu
Piotr P
Piotr P

Dziękuję za bardzo wartościowe słowa

9 dni temu
Piotr Kostogłód
Piotr Kostogłód

Bardzo ciekawy wykład. Ale nadal , czuje się zagubiony. Księże Piotrze - to gdzie jest ten właściwy KK? Czy we "Frondzie" i "chrześcijańskimi " dziennikarzami typu Pan Ziemkiewicz, którzy wprost atakują Papieża Franciszka? Czy może w Radiu Maryja i z przewodnikiem duchowym tejże stacji o Rydzykiem, które ma parcie na szkło polityki i doczesnych uciech finansowych ( powstaje partia polityczna na łonie tego Radia i dotacje rządowe ze Skarbu Państwa w zamian za poparcie polityczne ). A może ma rację Szymon Hołownia i ks Boniecki i ekipą z "Tygodnika Powszechnego? A może księża związani z portalem DEon? A może ks Kneblewski wraz z byłym kapłanem Jackiem Międlarem i nacjonalistycznymi , narodowymi Biskupami? A może ma racje Biskup Pieronek, który jest przeciwnikiem Kościoła Narodowego ? Czy też stojący po środku , ledwo słyszalny Prymas Polski Abp Polak, którego prawie nikt nie słucha? Gdzie jest ten właściwy duchowy przekaz?? Kogo słuchać ??? Bo każdy głosi w Imię Boże!!! Księże Piotrze - pytam jako wierny KK i jako socjolog.... Powie Ksiądz - modlitwa do Ducha św o rozeznanie. Tak zrobię jako wierny KK, ale jako socjolog wiem , ze jesteśmy poddawani manipulacjom i presji społecznej. A to komplikuje sprawę...I to bardzo ... Jednocześni powiem , krótko - wzorem dla mnie jest Papież Franciszek , nawet nie Jan Paweł II ( był jako człowiek żyjący i pozostanie w naszych sercach jak Wielki Człowiek, ale minionej Epoki), ale właśnie Papież Franciszek i Jego pontyfikat oraz Jego słowa w tych trudnych czasach są o stokroć ważniejsze , niż słowa Jana Pawła II kierowane do minionej epoki . Właśnie w nim , w Papieżu Franciszku uptaruje nadzieje na zjednoczenie KK , bo jak ksiądz powiedział - jest teraz czas wielkiej schizmy. Nawet nie zjednoczenie ... bo jak kiedyś powiedział ks Dominik Chmielewski - powstanie Jeden Kościół Chrystusowy , - a w konsekwencji ( to już moje domniemanie ) reszta , która wykorzystuje religię i wiarę do swoich partykularnych celów ( politycznych , społecznych ) po prostu zniknie .....Ja należę do pragmatyków życiowych i interesują mnie NIE TYLKO ROZWAŻANIA, ALE I rozwiązania , nie tylko droga modlitwy , ale także i droga analizy i syntezy. Bóg pozwolił mi zostać socjologiem ....

9 dni temu
Magdalena Dag
Magdalena Dag

Bog zaplac Ks.Piotr Glas za Rekolekcje Adwentowe🙏

9 dni temu
Cerazy J
Cerazy J

Bóg zapłać.

9 dni temu
Elizabeth Harbinson
Elizabeth Harbinson

Matka Najswietsza przyniosła Jezusa Drugą Osobę Trójcy Świętej w postaci ludzkiej na świat. Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Jest Synem Bożym, który nas odkupił. Matka Najswietsza jest stworzeniem. Jezus Chrystus jest Bogiem. Mów o nim więcej, mów o owocach Odkupienia, aby ludzie wiedzieli, kim są w Chrystusie. Nie absolutyzuj zła, które On przez Swoją Śmierć zwyciężył. Wzbudzaj w ludziach wiarę, nadzieje i miłość, zamiast beznadziei i zamętu. Mów jak praktycznie korzystać z owoców Odkupienia, żeby ludzie byli świadomi, kim są w Chrystusie.

10 dni temu
Joanna Kwiatkowska
Joanna Kwiatkowska

ok

10 dni temu
Grzegorz Kawka
Grzegorz Kawka

Niepokalana uczyń serca nasze tak by podobały się Bogu.

10 dni temu
Tomasz Własiuk
Tomasz Własiuk

Piotrze wiele Opatrzności Bożej a Michał Archanioł niechaj Cię ochrania i wspomaga w tym wszystkim co robisz na chwałę Bożą ! Niech się dzieje Wola Najwyższego teraz i na wieki. Wspaniały film dziękuję za zamieszczenie, pozdrawiam oglądających!

10 dni temu
Stephan Schaub
Stephan Schaub

Dokładnie! Prawda nas wyzwoli!!! Kapłani muszą sie oczyścić aby wiare wzbudzić.

10 dni temu
I am
I am

AMEN!

10 dni temu
Adalbertus
Adalbertus

*DEO GRATIAS*

10 dni temu
Dot Ka
Dot Ka

Boze blogoslaw i chron ksiedza Piotra😍 Twojego wiernego Sluge

10 dni temu
Zofia Porzycka
Zofia Porzycka

Bóg zapłać! Niech będzie uwielbiony Bóg w Trójcy Świętej Jedyny w Swoich Aniołach i Swoich Świętych. Niech będzie pochwalona Maryja zawsze Dziewica bo przez Nią Jezus Chrystus Zbawiciel do nas przyszedł.

10 dni temu
Ela Łojek
Ela Łojek

Matko Boga Królowo Świata Matko ludzi prowadź nas drogą do Twego Syna Miej w opiece kościół kapłanów chroń strzeź i umacniaj Ciebie prosimy NADZIEJO NASZA .Modlę się za nami .AMEN

10 dni temu
Dorota D.
Dorota D.

Bóg zapłać Księdzu i Szczęść Boże 🌻

11 dni temu
mariahanna1000
mariahanna1000

Czytajcie Proroctwa  http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite Nadchodzi zaglada I Sąd Boży na ten swiat. Czytajcie Biblię

11 dni temu
irena pierz
irena pierz

Piękne treści, dziękuję...Boże obdarz tego księdza łaską Twojej miłości...Bóg zapłać....

11 dni temu
belemnit1
belemnit1

No niestety, jeżeli w "normalnym" kościele słyszę na Mszy Świętej , że żydzi-mordercy naszego Boga, a obecnie bluźniercy i czciciele szatana są naszymi "starszymi braćmi w wierze", to wybieram Kościół Tradycyjny, gdzie nadal Bóg jest na pierwszym miejscu. A wiadomo: gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu tam wszystko jest na swoim miejscu. Dlatego, jeżeli ktoś na poważnie dąży do zbawienia, to czysto katolicką drogę znajdzie w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X.

11 dni temu
Grzegorz Wojaczek
Grzegorz Wojaczek

Bóg zapłać. Słuchając Twojej nauki szanowny ks. Piotrze bardzo zbliżyłem się do Boga. Jeszcze raz dziękuję za słowa, które poruszają serca wiernych.

11 dni temu
Ks. Michał Olszański
Ks. Michał Olszański

Super! 👍

11 dni temu
Jana 3 3 -18
Jana 3 3 -18

Przez takich ksiezy jak Glas jest taki zamet w wierze . Dlatego ludzie juz nie wiedza co maja robic i dokad isc bo to co ksieza glosza jest inna ewangelia . Jak mozna twierdzic i glosic ze przez Maryje przychodza wszystkie łaski albo ze spotkac mozna Ducha Swietego przez Maryje . Ludzie w co wy wierzycie ..... jak wy zescie uwierzyli przezciez do was juz nie wiadomo jak przemawiac . W takiej samej sytuacji byl sw Pawel gdy zydzi probowali forsowac swoje przekonania i tradycje wsrod chrzescijan . To samo i teraz sie dzieje - Glas i Chemielewski forsuja teologie ktora jest domena MAKSYMALISTOW . Owa teologia zatracila kontakt z rzeczywistoscia oraz z sama Ewangelia co jest poprostu sprzeniewierzeniem sie nauka Pana Jezusa . Jak Wy ludzie chcecie byc zbawieni skoro juz w swoich sercach zaprzeczacie zbawczej mocy Slow Ewangelii a wprowadzacie nauki ktore sa herezja . To co obserwuje w kosciele to schizma w kosciele katolickim - oto na naszych oczach powstaje sekta dla ktorej Maryja wiecej znaczy niz sam Pan Jezus Chrystus . W owej sekcie slowa gospy z medjugorje wiecej znacza niz slowa Boze , czytane sa oredzia , otacza sie chwala ludzka tych ktorzy widza Maryje . Znakami owej sekty sa : 1) jej wyznawcy nie konfrotuja oredzi - objawien ze Slowem Bozym 2) dla tych ludzi kazdy kto bardziej wierzy w Slowo Boze niz w objawienia jest heretykiem , protestantem 3) ci ktorzy naleza do owej sekty propaguja niewolnictwo Maryjne a kazdy kto nie jest jej niewolnikiem nie jest wybranym do zbawienia 4) wedlug tych ludzi ktos kto odrzuca Traktat musi nienawidziec Maryji - dla nich jest to znakiem ze musisz byc szatanem bo tylko szatan nienawidzi Maryji 5) wedlug nich kazdy kto nie ma Maryji za matke nie ma Boga za Ojca ( Traktat Ludwika ) choc sw Jan pisal : Kto nie ma Syna ten nie ma Ojca ! 6) dla tych ludzi to Maryja jest drogowskazem choc Pismo mowi ze to Chrystus jest droga prawda i zyciem 7) mowia ze gdzie jest Maryja tam nie ma herezji ( herezje byly od poczatku nawet wtedy gdy tworzyl sie kosciol przeczytajcie Dzieje Apostolskie ) 8) wyznawcy gorliwie sluchaja tego co szatan mowi na egzorcyzmach i bardziej wierza w jego nauki upajajac sie jego klamstwami 9) wedlug nich to Maryja zdepcze glowe szatana ( choc wiemy ze to Chrystus pokonal szatana na krzyzu ) 10) wedlug nich wszystkie łaski pochodza od Maryji i niczego nie dostaniesz bez jej udzialu 11) ci ktorzy poddali sie owym naukom maksymalistow zyja nadzieja ze Maryja ich doprowadzi do Pana Boga choc zaden z nich nie osiagnal jeszcze celu odwlekajac swoje nawrocenie . 12 ) wedlug nich nie mozesz przyjsc do Chrystusa bez Maryji i nie mozesz byc bez niej zbawiony ( Pismo Swiete zacheca przeciwnie - aby przyjsc do Boga osobiscie ) 13) sadza oni ze sa wybrancami , ze tylko oni beda zbawieni - przez gospe nazywani sa dziecmi Maryji , liczne oredzia wskazuja ze ma ona swoich apostolow i za takich uwazaja sie owi wyznawcy . 14) cechy Ducha Swietego bardzo czesto przypisuja Maryji znieksztalcajac przeslanie ewangelii 15) otaczaja uwielbieniem swoich wybranych ksiezy (idoli) ktorzy podsycaja falsz swoimi pikantnymi opowiesciami co szatan mowil na egzorcyzmach . 16) uwazaja ze Maryja ma wieksza moc niz Pan Bog gdy chodzi o egzorcyzmy 17) uwazaja ze to Maryja jest ich ratunkiem a nie Pan Jezus - LUDZIE TO SAM BOG OJCIEC POWIEDZIAL ZE WSZYSTKIE NARODY BEDA W NIM POKLADAC NADZIEJE !!!!!!!!! 18) uwazaja ze jezeli ktos im glosi Ewangelie - czyste Slowo Boze to sa oni zwodzicielami ktorzy przychodza tylko po to aby ich zniszczyc . 19 ) maja za wrogow wszystkich tych dla ktorych Bog jest wszystkim 20 ) czesto nosza TRAKTAT zamiast biblii ( tak tak - nie biblie , nie KKK ale TRAKTAT ) 21) lubia sluchac o diable zamiast o Bogu ktory zbawia ! 22) maja swoj krag wzjaemnej adoracji kochaja tylko tych ktorzy wierza tak jak oni 23) ..... dopiszcie sobie kolejne bo z czasem bedzie ich wiecej

11 dni temu
Jana 3 3 -18
Jana 3 3 -18

+Jarek Janik Czlowieku biedny - jestes ofiara zwiedzenia vassuli o ktorej kosciol sie wypowiedzial . Co tu jeszcze mozna pisac ? .....przerazasz mnie czlowieku .

Dzień temu
Jarek Janik
Jarek Janik

+Jana 3 3 -18 2 Tm 3, 16

Dzień temu
Jana 3 3 -18
Jana 3 3 -18

​+Jarek Janik RZEKOME ‚OBJAWIENIA’ VASSULI RYDEN (fragment książki „Kościół i sekty w Polsce”, wydawnictwo „Stella Maris”, Gdańsk 1996) W ostatnich latach rozwija działalność wykładową i publikatorską Vassula Ryden. Działa ona w różnych krajach, także w Polsce. Jest Greczynką wyznania greckoprawosławnego i mieszka w Szwajcarii. Przedstawia siebie jako osobę otrzymującą objawienia niebieskie, których treść przekazuje w ramach spotkań w salach i kościołach. Wydaje też książki w różnych językach, także w polskim (wyszło już kilka tomów), w których zawarta jest treść rzekomych objawień. Wobec zawartych w książkach i przemówieniach błędów doktrynalnych, niektóre środowiska katolickie zwróciły się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zajęcie autorytatywnego stanowiska w tej kwestii. W odpowiedzi na te prośby Kongregacja Doktryny Wiary wydała w dniu 6.10.1995 r. Notę, w której wyjaśnia stanowisko Kościoła i je uzasadnia. Dla katolików jest ono wiążące. NOTA KONGREGACJI NAUKI WIARY Wielu biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i wiernych świeckich zwraca się do Kongregacji z prośbą o miarodajną ocenę działalności pani Vassuli Ryden, wyznania greckoprawosławnego, zamieszkałej w Szwajcarii, która posługując się żywym słowem oraz pismem, rozpowszechnia w środowiskach katolickich całego świata orędzia przypisywane rzekomym niebiańskim objawieniom. Uważna i spokojna analiza całej sprawy, dokonana przez Kongregację w celu „zbadania duchów, czy są z Boga” (Por. l J 4,l), ujawniła – obok aspektów pozytywnych – także cały zespół elementów o zasadniczym znaczeniu, które w świetle doktryny katolickiej należy ocenić negatywnie. Trzeba nie tylko zwrócić uwagę na podejrzany charakter zewnętrznych form, w jakich dokonują się owe rzekome objawienia, ale także podkreślić zawarte w nich pewne błędy doktrynalne. Mówią one między innymi o Osobach Trójcy Świętej, posługując się tak niejasnym językiem, że prowadzi to do pomieszania właściwych imion i funkcji Boskich Osób. Rzekome objawienia obwieszczają, że wkrótce w Kościele zapanuje Antychryst. W duchu milenarystycznym zapowiadają decydującą i chwalebną interwencję Boga, który ma jakoby ustanowić na ziemi, jeszcze przed ostatecznym przyjściem Chrystusa, erę pokoju i powszechnego dobrobytu. Przewidują też bliskie już powstanie Kościoła, który miałby być swego rodzaju wspólnotą pan chrześcijańską, co jest niezgodne z doktryną katolicką. Fakt, że wymienione wyżej błędy nie pojawiają się w późniejszych pismach Vassuli Ryden, jest znakiem, że rzekome „niebiańskie objawienia” są jedynie owocem prywatnych przemyśleń. Ponadto pani Ryden, przystępując systematycznie do sakramentów Kościoła katolickiego – choć jest wyznania greckoprawosławnego – budzi niemałe zdziwienie w wielu środowiskach Kościoła katolickiego i sprawia wrażenie, jakoby stawiała się ponad wszelką jurysdykcją kościelną i normą kanoniczną, a przez to stwarza ekumeniczny nieład, który drażni wielu zwierzchników, kapłanów i wiernych jej własnego Kościoła, jako że łamie ona w ten sposób jego dyscyplinę. Zważywszy na to, że mimo pewnych aspektów pozytywnych ogólny rezultat działalności Vassuli Ryden jest negatywny, Kongregacja wzywa biskupów, aby należycie pouczyli swoich wiernych oraz by na terenie swoich diecezji nie dopuszczali do rozpowszechniania jej idei. Apeluje także do wszystkich wiernych, aby nie uznawali pism i wypowiedzi pani Vassuli Ryden za nadprzyrodzone oraz by zachowali czystość wiary, którą Chrystus powierzył Kościołowi.

2 dni temu
Jarek Janik
Jarek Janik

Maryja Jest Królową Nieba 8 październik, 1987 Jezu? Jestem. Jezu, pragnę wynagrodzić wszystkie zniewagi uczynione naszej Najświętszej Matce. Nie mogę tego znieść, gdy słyszę Twoje stworzenia obrażające Ją – zwłaszcza Twoje sługi. Chciałabym Jej bronić za wszelką cenę. Vassulo, dam ci poznać, jak bardzo Miłość cierpi słysząc te zniewagi Niech będzie wiadomo, że Ja, Pan, szanuję Moją Matkę. Niech będzie wiadomo tym, którzy Ją obrażają, że Ona jest Królową Nieba i że na Jej Głowę Ja, Pan, włożyłem Koronę: Koronę z dwunastu gwiazd Umiłowana, Ona króluje i to zapisane jest w Moim Słowie Ja czczę Moją Matkę i tak jak Ja Ją czczę, wy również powinniście Ją czcić Kocham was, Moja Matka i Ja błogosławimy was. Panie, pastor zaprzeczył, że Ona jest naszą Świętą Matką i że powinniśmy Jej oddawać cześć. Kiedy powiedziałam mu, że Ty to powiedziałeś ze Swojego Krzyża, odpowiedział mi, że to dotyczyło tylko Jana i że nigdzie w Piśmie Świętym nie pisze, że Ona jest też naszą Matką ani że my jesteśmy Jej dziećmi. Jednak, córko, mówię ci ponownie, że Moja Matka jest również waszą Matką. Jesteście Jej dziećmi. To jest zapisane w Moim Słowie i Ja to powtarzam tym, którzy o tym nie wiedzą, Pismo mówi... Gdzie, Panie? W Księdze Apokalipsy: kiedy nie powiodła się pogoń szatana za Moją Matką, w swojej wściekłości na Nią, rzucił się do walki z resztą Jej dzieci, z tymi, które zachowują Przykazania Boże i mają Moje świadectwo. Panie, dziękuję Ci, że mi pomogłeś. Vassulo, powiedziałem ci, że Ja jestem zawsze przed tobą Pozostań mała, abym mógł wypełnić Moje Dzieła. Kocham cię. Kocham Cię, Panie. Błogosławię Cię. My? Tak, Panie.

2 dni temu
Tadek nIEJADEK
Tadek nIEJADEK

Witam ciebie bracie lub siostro ale im przywaliłeś Brawo im trzeba wykładać słowo Boże i walić z tysiąclatki i wskrzesic Papieża Jana Pawła II i Księdza Jerzego Popiełuszkę wyprostowali by ich że modlitwa do maryii to gadka z demonami .Tak mówi Pan: Psalm 115

3 dni temu
baycove baycove
baycove baycove

BOG ZAPLAC!

11 dni temu
Teresa Janik
Teresa Janik

Mam pytanie jak mam przyjmować Pana Jezusa w komunii Św na kolanach czy stojąco?

11 dni temu
Matti Bo
Matti Bo

Na kolanach...chyba,że jesteśmy chorzy

9 dni temu
Krzysztof Ura
Krzysztof Ura

Teresa Janik PANA JEZUSA przyjmować można w dowolny sposób STOJĄC i KLĘCZĄC . Osoby w podeszłym wieku , mogą przyjmować STOJĄC . Młodsi KLĘCZĄC . SZCZĘŚĆ BOŻE za pytanie . POLONIA SEMPER FIDELIS CHRYSTUSOWI PANU . AMEN . ⛪⛪⛪ NIECH MATKA BOSKA FATIMSKA MA CIĘ W OPIECE . TERESO .

10 dni temu
Mariolusia m
Mariolusia m

Kochani 8 grudnia Godzina łaski. Trwajmy na modlitwie.💕

11 dni temu
Bożena Piastowicz
Bożena Piastowicz

,,Moi uczniowie będą krępowani, wykluczani poza nawias..."Ojciec Pelanowski

11 dni temu
Hania Kamysz
Hania Kamysz

Bardzo trafne na dzisiejsze czasy rekolekcie Dziekuje za cudowne slowa i niech ci Bog Blogoslawi ks Piotrze

11 dni temu
Barbara Skoneczna
Barbara Skoneczna

Każdy z nas powinien się zatrzymać na chwilę i wysłuchać chociaż jednej konferencji ks Piotra

11 dni temu
Ania Wiśniewska
Ania Wiśniewska

Dziękuję księże Piotrze.

11 dni temu
Marta Kwiatek
Marta Kwiatek

+

11 dni temu
Ra Max
Ra Max

Bossszze a ten ciagle to samo!! Maryja i traktat Ludwika. Gdzie Bog i gdzie Pismo sw?? Zapomnialem dodac: demony, prywatne objawienie itd itp.

11 dni temu
Jana 3 3 -18
Jana 3 3 -18

+Ra Max Moj drogi czy zgłębiles definicje Sekta ? Czy przeczytałeś może czym jest sekta Armia Maryji ( wygoogluj sobie ) . Gdy to zrobisz zapraszam cię do zwiedzenia kanałów promujących objawienia w Medjugorje oraz kazania księży Chmielewskiego oraz Glasa. Zachęcam Cię również do obejrzenia filmu Chmielewskiego który tworzy swoją małą armię powiecona Maryji oraz pasowanie ich na rycerzy w kościele . Następnie poczytaj komentarze i wróć do naszej rozmowy . Z Panem Bogiem

9 dni temu
Ra Max
Ra Max

I w dodatku gloszenie wielkich zawierzen, narodowych oddan, a gdzie osobista relacja. Gloszenie wszedobylnego zametu.... ech

10 dni temu
Ra Max
Ra Max

Nie nazwalbym sekta, ale podazanie obok Kosciola... maksymalizm Maryjny nie idacy niejako z teologia. Wypelnianie luki Ducha sw Maryja. Straszenie i tworzenje dualnego swiata dobry i zly a oba sie zwalczaja. Ma kazdym kroku widzi sie zlo a nie dzialajacego w naszych dziejach Boga. I latwiej sie namawia na Maryje tworaac z niej boginie niz zaprosic do relacji z Duchem sw Ojcem I Jezusem. Albo odprawiana przez chyba x. Glasa narodowy egzorcyzm.... tworzenie atmosfery ze tylko szatan egzorcyzmowany mowi prawde a bronia jedyna jest roznaniec i egzorcyzm kaplana. . . Dziwne to wszystko

10 dni temu
Jana 3 3 -18
Jana 3 3 -18

Jestem przekonany ze na naszych oczach rodzi sie sekta wewnatrz kosciola . Wystarczy poczytac komentarze tych ktorzy wierza w Traktaty , w Glasa , w Chmielewskiego .....

11 dni temu
Hermenegilda Kociubińska
Hermenegilda Kociubińska

A jakby tak zrobić zdjęcie ks.Glasowi jak aniołek,który stoi za księdzem akurat użycza mu swoich skrzydeł i aureolki 😉 😅😅

11 dni temu
Basia
Basia

To nie aniołek tylko Archanioł Gabriel.

7 dni temu
Natalia Korniluk
Natalia Korniluk

Mateńko wspieraj ks. Piotra i razem z Nim prowadź, abyśmy zawsze podążali za Tobą:***

11 dni temu
Krzysztof Ura
Krzysztof Ura

BÓG ZAPŁAĆ za piękne pouczające SŁOWO BOŻE . Kiedy słucham lecą mi łzy Niech MATKA BOSKA FATIMSKA MA CIĘ W OPIECE KS . PIOTRZE . POLONIA SEMPER FIDELIS CHRYSTUSOWI PANU . AVE MARIA WOŁA CAŁY ŚWIAT . KS . PIOTR GLAS . " GOOD gives talent , work transforms talent info genius ."SZCZĘŚĆ BOŻE na dalszą drogę głoszenia SŁOWA BOŻEGO . 📑📑📑⛪⛪⛪ POLAND . MODLITWA JEST DROGOWSKAZEM . AMEN . ⛪⛪

11 dni temu

Następny